Details

Natuur

Er op uit!
Op Terschelling beseft u voortdurend dat u op een eiland bent, steeds hoort u de Noordzee en ruikt u de Waddenzee. Terschelling bestaat voor 80 procent uit natuur. De natuur is gevarieerd: bossen, strand, duinvalleien en kwelders, polder en heide. Er is ruim 200 kilometer aan onverharde wandelpaden en ruim 70 kilometer aan fietspaden. De natuur op Terschelling is uniek en nodigt u uit in alle jaargetijden.

Snel naar activiteiten en excursies in de Terschellinger natuur.