Contact met VVV Terschelling, adresgegevens, telefoonnummer

Voordelen VVV deelnemers

Deelnemers voordelen

Optimale informatievoorziening over het toeristeneiland Terschelling, dat is het doel van Stichting VVV. De promotie van het eiland als vakantiebestemming vloeit daaruit voort.
Daar hoort bij het genereren van publiciteit, storytelling via social media en het uitgeven van gidsen en informatiemateriaal en natuurlijk de informatievoorziening en verkoop van excursies via onze balie. Hiermee zorgt de VVV dat de gast naar ons eiland komt en de weg naar je weet te vinden `kom naar ons eiland’

Waarom VVV deelnemer worden?

De deelnemersbijdrage draagt bij aan bekostiging van de niet-commerciële en niet-winstgevende informatiefunctie van de  VVV. De VVV ontvangt jaarlijks meer dan 80.000 gasten aan de balie en er worden ruim 15.000 telefonische vragen beantwoord, naast het vele mailverkeer. De VVV is toegankelijk en wordt gezien als betrouwbaar merk.

Met jouw bijdrage ondersteun je de promotieorganisatie op en van het eiland. De VVV handelt in het gezamenlijk belang van de ondernemers, is onpartijdig, objectief en bereikbaar. De VVV is uitnodigend en ook als bemiddelaar bij klachten gastgericht, waardoor gasten ook terugkomen.

Voordelen
Als deelnemer profiteer je direct en indirect van de VVV. Direct door onze bemiddeling bij de boekingen van uw accommodaties en excursies maar ook door kostenreducties op zakelijke vermeldingen, zoals in De Sjouw en gids Bestemming Terschelling en het plaatsen van foldermateriaal bij de balie.

Indirect profiteert je doordat de VVV met haar promotie de gasten van de toekomst verleidt naar Terschelling te komen en de huidige gasten verleidt tot het ondernemen van activiteiten.

Voor meer informatie over het deelnemersschap (al vanaf 100 euro per jaar) kunt u bij ons terecht via info@vvvterschelling.nl of bel met 0562-443085.

VVV een sterk merk

 Betrouwbaar

Het merk VVV wordt door de gast gezien als betrouwbaar. Het merk bestaat al heel lang, is herkenbaar en heeft haar bestaansrecht als informatie-, boekings-en promotiebureau verworven. Daar ga je heen als je goede informatievoorziening zoekt, daar krijg je waar voor je geld.

 Deskundig

We wonen hier zelf en weten van de hoed en de rand. We kennen het eiland en we kennen onze aanbieders en verhuurders. We hebben massa aan ervaring in klantencontact en bemiddeling. 
En als we iets niet weten, weten we het te vinden.

 Objectief

De VVV geeft onpartijdige informatie op basis van de wens van de gast. We trekken geen aanbieders voor maar luisteren naar de wensen van de bezoeker. We helpen de gast dus op maat op weg naar zijn eigen eilandbeleving.

   Betrokken

We zijn er voor het welzijn van de gast, want dat is uiteindelijk ook  in het belang het welzijn van het eiland. We zijn betrokken bij het imago van Bestemming Terschelling, betrokken bij goede producten van alle aanbieders.

    Vindbaar

Er is voor de gast een duidelijk fysiek loket waar de deur wijd open staat. De VVV is vindbaar en zichtbaar. De VVV-website wordt 15% meer gevonden dan de eerste helft van vorig jaar. Dat is 330.304 keer tot 1 juli 2017. Er zijn dit jaar al 7000 telefoontjes beantwoord. Want wederom: voor betrouwbare informatie ga je naar de VVV. Dat bewijst ook de 45.000e VVV-bezoeker van 2017, die op 18 juli bij de balie binnen is gelopen.


    Benaderbaar

De VVV is laagdrempelig. Als een fietspad niet deugt gaat men niet naar het gemeentehuis maar naar de VVV. Als er een klacht is, of dat nu eiland-breed is of ondernemer-specifiek, is het gemakkelijker deze bij de VVV neer te leggen. De VVV is daarmee ook een oplossingsgerichte bemiddelaar. Door klachten naar tevredenheid af te handelen behouden we onze gasten voor het eiland. Ze worden gehoord en gaan met een positief gevoel naar huis, en ze delen deze boodschap ook weer in hun omgeving.

 

  Verleidend

Omdat wij de gast centraal stellen en het volledige aanbod op Terschelling kennen, creëren we omzet op het eiland. Als er een excursie of accommodatie vol zit, bieden we alternatieven. We verleiden de gast tot activiteiten, leiden de gast naar de ondernemers in de dorpen. Uit onderzoek (Wijnand) blijkt dat een gast die de VVV bezoekt, meer geld uitgeeft.

Ook pro-actief benaderen we onze (potentiele) gasten, middels nieuwsbrieven, social media en aan de servicebalie. Zo bieden we ook aanbod waaraan de gast in eerste instantie niet had gedacht.

      Verbindend

De VVV is als loket voor informatie over het eiland, de ondernemers, de verhuurders en de veerdienst een verbinder van wat Terschelling te bieden heeft. De gast kan op één plek alles vinden - en boeken.

En de VVV verbindt de gast met het eiland door promotie, gastvrijheid en informatie. Het aantal lezers van de nieuwsbrief (30000) en de volgers op social media (tegen de 200.000) zijn veelal trouwe bezoekers van het eiland en gaan ook graag met ons in interactie. Zij delen hun zorgen, hun wensen maar ook hun verhaal, film en foto’s.

       Toekomstgericht

De VVV houdt de markt goed in de gaten. We signaleren veranderingen in de beleving en wensen van de gast, we signaleren verschuivingen in doelgroepen en interessegebieden en willen daar op inspelen. Met onze informatievoorziening en interactie, in actieve promotie en in producten zoals toegespitste arrangementen.

      Ambassadeur

De VVV is in haar informatievoorziening ambassadeur van het merk Bestemming Terschelling. We wijzen de gast de weg naar al het leuks, moois en lekkers. Zodat de gast het eiland leert kennen, kan genieten en thuis de mooie herinneringen deelt. 
Alle gasten willen graag een stukje eiland meenemen naar huis. In hun herinnering maar ook tastbaar. Ze willen deel uitmaken van onze "mienskip" onze ‘community’, of  zo je wil, onze ‘familie’. Wij zijn ambassadeur in de breedste zin van het woord en maken ook de gast ambassadeur van Terschelling.

Wij zenden en delen een boodschap die de gast in beweging brengt: Kom naar het eiland, vind je bestemming en: Kom terug.

Donateursbijeenkomst 3 oktober 2017

Informatie = Service = Promotie

Donateursvergadering VVV in teken van ontwikkeling

De jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs stond in het teken van de meerwaarde van de VVV voor het eiland, de ambities en de toekomstscenario’s. In de Volkshogeschool van Hoorn werden de aanwezigen ook gevraagd om de VVV tips cadeau te doen.

“Er is veel gebeurd het afgelopen jaar” opende voorzitter Jurgen Gross de avond. Gross memoreerde aan een roerig 2017, dat droevig begon met het afscheid van Tom Kok. Een jaar ook waarin veel verandering in de organisatie zelf in gang is gezet.

“Onze ambitie is onveranderd: wij willen de VVV omvormen tot Marketing & Promotieorganisatie voor Terschelling. De VVV heeft de afgelopen jaren concrete stappen gezet voor M&P-strategie, beleid en uitvoering. Wij hebben bewust risico’s genomen en hierin voorgefinancierd. De toekomstige structurele financiering van de marketingplannen en van de nieuwe organisatiestructuur ligt nu bij de stakeholders.“ Om die Marketing en Promotie van Terschelling als vakantiebestemming op te starten is halverwege 2016 marketeer Marianne Wildenberg aangetrokken. “Zij heeft goede, afgeronde plannen neergelegd waarmee de VVV nu verder aan de slag wil. Wildenberg zelf heeft elders een baan gevonden maar is beschikbaar voor ondersteuning in het vervolgtraject”, aldus Gross.

Ook in het bestuur van de VVV zijn er wijzigingen. Zowel Regina Orsel en Albert Wiegman waren als bestuurslid na 8 jaar aftredend. Gross bedankte beiden voor hun grote betrokkenheid en vakkundige inbreng. Jurgen Gross vertelde voorts dat hij zelf aanblijft tot de VVV in de nieuwe organisatievorm gestalte heeft gekregen. Daarnaast heeft directeur Roelan Schroor in augustus na negen jaar afscheid genomen. Wijnand Eissens is daarop als interim-directeur aangetrokken.

Prestaties

Wijnand Eissens ging in op het heden en de toekomst. Een Ondernemersfonds in oprichting zal een opdracht uitschrijven om een partij aan te trekken die de M&P voor Terschelling gaat uitvoeren: “De VVV wil die opdracht binnenhalen”, aldus Eissens. “Er zijn drie scenario’s denkbaar, waarop wij goed zijn voorbereid. Ten eerste, we blijven doen wat we nu al doen. Hier een paar kengetallen. We bedienen momenteel 80.000 bezoekers en handelen 14.000 informatieve telefoontjes en 6000 mails af. Onze website heeft met 328.00 bezoekers 4,2 miljoen paginaweergaven. De nieuwsbrief is aan 330.000 lezers verstuurd en we bereiken ook nog tienduizenden nieuwe gasten met de Sjouw en de nieuwe gids ‘Bestemming Terschelling’. De VVV is hiermee al een promotie-organisatie”. De analyse van Eissens liet een al jaren financieel gezonde organisatie zien. Dat heeft zijn reden. De kosten voor de informatieservice aan de huidige en potentiële gasten wordt maar ten dele gedekt door donaties en gemeentelijke subsidie. Maar de opbrengsten uit winkelverkoop en de eigen boekingsbemiddeling maken dat verlies goed.

Scenario twee is dat de VVV naast haar huidige taken als uitvoeringsorganisatie voor de M&P wordt ingericht. De eindverantwoordelijkheid voor strategie en beleid ligt dan elders.

“Ons voorkeursscenario is nummer drie, dat we integraal verantwoordelijk worden voor destinatiemarketing en promotie voor het eiland, zowel in de strategie als ook in de uitvoering”, aldus Eissens.

Na de resultaten van het imago-onderzoek over Terschelling uit 2017, vertelde Tineke Meijer, manager services, hoe de VVV haar huidige dienstverlening in de tussentijd wil verbeteren.“We werken voor de eilander ondernemers aan een vereenvoudiging van het boekingssysteem TOR. En we gaan Terschelling nog meer in de picture zetten op social media. Ook denken we aan de ontwikkeling van een nieuwe, frisse website, die o.a. WadsApp gaat vervangen”. Deze applicatie gaat namelijk op korte termijn verdwijnen. “Onze partner VVV Texel houdt ermee op omdat hun nieuwe website goed werkt. Als zij stoppen worden de kosten voor ons te hoog.”

Het slot van de avond was voor de aanwezigen. In kleine groepjes werden tips aan de VVV opgeschreven. Meer verbinding realiseren met de ondernemers was een van de belangrijkste wensen. Meer contact en meer informatie delen was de boodschap. Meer actuele informatievoorziening naar de gasten op het eiland was ook een belangrijk verzoek. Ook is er behoefte aan een betere koppeling met het reserveringssysteem en er werd gewezen op een duidelijke rolomschrijving voor een nieuw aan te trekken marketeer/directeur. Een donateur gaf de VVV vooral een grote pluim: “Wij zijn super tevreden over de dienstverlening. Ga zo door!” De VVV zal – zodra de verdere gesprekken met de stakeholders hiertoe aanleiding geven - haar definitieve plannen voor de toekomst als marketingorganisatie verder toelichten.

Bekendheids- en imago-onderzoek Terschelling

In opdracht van VVV Terschelling heeft Right Marktonderzoek in maart 2017 een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Nederland. Het doel is om een beeld te krijgen van de bekendheid van Terschelling, als vakantiebestemming en om inzicht te krijgen in het imago dat het eiland heeft bij de Nederlander.

Klik hier om het onderzoek te downloaden. Pagina 9 geeft een korte samenvatting door middel van een infographic.

Tips van donateurs

Reactie op de tips van onze donateurs/deelnemers lees je hier.