Kanoet en Rosse Grutto 1

Vogels op Terschelling

Op Terschelling leven grote groepen verschillende vogels. In de polders, maar ook op de Boschplaat en het wad. Vooral in de maanden april, mei en juni kunnen vogelliefhebbers hun hart ophalen.

De 10 mooiste vogelkijk-plekken op Terschelling

Vogelbescherming Nederland zette de 10 mooiste vogelkijk-plekken op Terschelling op een rijtje:

1. De Kroonpolders

De Kroonpolders is een duingebied met het grootste duinmeer op Terschelling. Het meer is vooral goed te zien vanaf een van de omliggende duintoppen. Een goede plek om watervogels te bekijken.

2. Bossen bij West

Tussen de bomen vind je hier de grote bonte specht en buizerd. Daarnaast zijn er duizenden lijsters te zien tijdens de voor- en najaarstrek.

3. Vogelkijkplek Baai Dellewal

Vanaf de dijk zie je hier met hoogwater onder andere scholeksters, tureluurs, bergeenden en verschillende soorten strandlopers.

4. Kwelder bij Stryp

Kijk vanaf de hoge Waddendijk uit over deze belangrijke hoogwatervluchtplaats. Je ziet er wulpen, kievieten, lepelaars en visdieven. In het voor- en najaar zie je er ook grote groepen kanoeten en rosse grutto's.

5. Polder

De polder is een prachtig weidevogelgebied met onder andere grutto's, kievieten en tijdens het broedseizoen ook vele visdieven. Van het najaar tot in het voorjaar zie je hier ook duizenden ganzen.

6. Liesinger plak

De Liesinger plak is een ondiepe duinplas. Tijdens broedtijd zie je er volop slobeenden, winter -en zomertalingen en meerkoeten.

7. Noordzeestrand bij Paal 18

Een betere plek om meeuwen te zien is er niet. Op het breedste strand van Nederland ontdek je van alles. Klim op een duintop en zoek de grote mantelmeeuw.

8. Grië

Kijk uit naar de slechtvalk, groenpootruiter en zangvogels in de kooibosjes vanaf het puntje van de Waddendijk.

9. Jan Thijssensduin

Jan Thijssensduin is een hoog duin met berken- en eikenbos. Het is een mooie plek om trekvogels te bewonderen.

10. Boschplaat

De echt ruige natuur ervaar je op de Boschplaat. Via onverharde paden kom je op prachtige plekken met ontelbare vogels en onder andere lepelaars! In de maanden van april tot augustus houden vogelwachters van Staatsbosbeheer toezicht in twee vogelwachtershuisjes.

The assurance of:

VVV Terschelling

Secure payment with:

VVV Terschelling

Sign In

Do you want personal tips for your holiday? Then sign up for the newsletter