Fatbiken

MTB en fatbike op Terschelling

Op Terschelling kun je heerlijk op pad in de natuur. Met een fatbike of MTB kun je mooie plekken verkennen. Wel is het belangrijk om ook rekening te houden met de kwetsbare natuur. Onderstaande punten zijn hierbij van belang:

  1. Fietsen op fietspaden en brede wandelpaden is altijd toegestaan;
  2. Fiets niet op paden smaller dan 50 cm en nooit buiten de paden;
  3. Fiets op het strand langs de waterlijn;
  4. Verstoor geen rustende groepen vogels op het strand;
  5. Houd rekening met andere recreanten en geef elkaar de ruimte.

De duinen zijn een belangrijk broed- en leefgebied voor vogels. Op het strand broeden vogels op de droge delen, fiets hier daarom niet. Veel van deze broedvogels zijn erg gevoelig voor verstoring. Kom je te dicht bij een nest dan laten ze dit in de steek. Buiten het broedseizoen wordt de natuur gebruikt door vogels om voedsel te zoeken en te rusten, ook hierbij is rust belangrijk.

MTB’en mag alleen op de bredere paden. Paden smaller dan 50 cm zijn doorgaans geen officiële paden. Door intensief gebruik van fietsen worden deze breder en daardoor nog drukker. Dit heeft meer verstoring van de natuur tot gevolg: gebruik de smalle paden daarom niet om op te fietsen.

Fietsers op een MTB zijn samen met andere recreanten te gast in de natuur op Terschelling. Wandelpaden worden vooral gebruikt door wandelaars en ruiterpaden door ruiters. Houd hier rekening mee als fietser en passeer anderen met gepaste snelheid, ga zo nodig even opzij.

De zekerheid van:

VVV Terschelling

Veilig betalen met:

VVV Terschelling

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief