Scholen op Terschelling

Het basisonderwijs op Terschelling bestaat uit vijf scholen, verspreid over het eiland. Er zijn twee christelijke basisscholen: de CBS Vossersschool op West en CBS ’t Jok in Hoorn, en drie openbare basisscholen: de Prinses Margrietschool op West, ’t Hunnighouwersgat in Midsland en de OBS ‘t Jok in Hoorn. Sinds september 2014 is de Brede school begonnen en daarin zijn gevestigd: de CBS Vossersschool, de Prinses Margrietschool, Prokino, Stichting Jeugdwerk Terschelling (SJT) en Stichting Thuishaven.

Centraal op het eiland, in Midsland, staat ’t Schylger Jouw, de gemeentelijke scholengemeenschap voor VMBO TL & KB/BB Dienstverlening en Commercie. Ook kan er de onderbouw HAVO/VWO worden gevolgd. Verder staat in West-Terschelling het Maritiem Instituut Willem Barentsz (Zeevaartschool), een hoge opleiding voor maritiem officier.

Naar de wal op school
Zodra een eilander kind eraan toe is om een treetje hoger te gaan staan, is het voortgezet onderwijs op het eiland niet voldoende. Zoals gezegd kan er hier op het eiland 2 jaar Havo/VWO worden gevolgd, maar daarna moet het kind naar 'de wal' op school. Zo zie je dat er kinderen zijn die vanaf de lagere school al naar de Havo of VWO aan de wal gaan. Meestal is dat naar de RSG te Harlingen. Ze zijn dan 12 jaar.
Waar eerder veel gebruik gemaakt werd van kostgezinnen, zie je tegenwoordig steeds vaker dat ouders gezamenlijk een huis in Harlingen huren of zelfs kopen en op toerbeurt zorgen voor het natje en droogje van de kinderen. Dat lijkt een heel aardige oplossing te zijn om toch nog niet zo vroeg van de kinderen en de opvoeding gescheiden te worden. Over het algemeen is een eilander kind vrij vroeg zelfstandig door deze situatie. Veelal gaan kinderen tussen 16 en 19 jaar al op zichzelf wonen.

De zekerheid van:
VVV
Veilig betalen met:
iDEAL