Typisch Terschelling, streekproducten, natuur en dorpen

Natuurgebieden

Terschelling is bekend om haar prachtige en vooral gevarieerde natuur en natuurgebieden. De natuurgebieden van Terschelling worden grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer. Onderaan deze pagina kunt u meer informatie over deze natuurgebieden vinden!

Veelzijdige natuur

Het meest bijzondere is dat u op het eiland erg veel verschillende landschappen aantreft. En dat op nog geen 60 km2! Zo fietst u in 15 minuten door Bos, Duin, Heide en Polder landschap. En stapt u even af, dan wandelt u het immense strand van Terschelling op voor een heerlijke uitwaai-wandeling of een lekker kopje koffie in één van de strandpaviljoens.

Met een excursie de natuur verkennen

Bekende natuurgebieden van Terschelling zijn de Boschplaat op het oosten van het eiland, de Koegelwieck in Lies en de Noordsvaarder / Kroonpolders op West Terschelling. U kunt deze gebieden zelf verkennen, alhoewel een groot deel van de zomervakantie de Boschplaat niet toegankelijk is voor wandelaars ivm de rust voor broedende vogels aldaar.

Wel gaan er diverse excursies naar deze gebieden. Zo kunt u met de huifkar het beste de Boschplaat verkennen. En in samenwerking met Staatsbosbeheer kunt u veel verschillende soorten zeer leerzame excursies ondernemen, zowel voor jong als oud!

Wadden Werelderfgoed

Dit bijzondere stukje wereld verdient speciale aandacht. De zee laat twee maal per etmaal haar bodem zien, en dat op een dermate grote schaal dat het UNIEK in de wereld is. Vandaar dat UNESCO dit gebied, wat strekt van Texel tot de Deense waddeneilanden, heeft uitgeroepen tot Wereld Erfgoed. Dat is iets waar we best trots op mogen zijn!

Het werelderfgoed betreft het 'natte' wad, dus niet de eilanden zelf. Het is de kraamkamer voor miljoenen trekvogels. Het is, in de oversteek van de Sahara van Noord naar Zuid, de enige stopplaats met een soort hele grote hamburgertent. Nou dan zouden wij ook wel wat lusten! Zonder het waddengebied hebben de trekvogels acuut een pitstop probleem tijdens hun grote trekken. (BEKIJK FILMPJE)

Er worden heel aardige excursies naar het Wad vanaf Terschelling georganiseerd. Zo heeft Flang in de Pan een kokkel en oester excursie, waarbij je het gevonden zeefruit gelijk in de kookstudio leert klaarmaken én opeten. Ook de Waddenvereniging heeft in de zomer wadexcursies.

Hee

De Kooibosjes

Bij het plaatsje Hee zijn De Kooibosjes, in beheer bij Staatsbosbeheer. De naam is waarschijnlijk afkomstig van een eendenkooi die hier ooit was.  Het gebied is ong. 2,5 ha groot en bestaat uit natte schrale graslanden omzoomd met elzensingels. In vroegere tijden waren deze natte en schrale gebieden in gebruik als hooiland en werden mieden genoemd. De landen kenmerken zich door grote planten- en kruidenrijkdom. Op Terschelling zijn De Kooibosjes de enige overgebleven “mieden”.

 De graslanden worden 1x per jaar gemaaid en er groeien bijzondere  plantensoorten waaronder:

 Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), Moerasviooltje (Viola palustris) Waterdrieblad Menyanthes trifoliata), Sterzegge (Carex echinata) e.a.

U kunt de Kooibosjes vinden langs het fietspad net voorbij Camping De Kooi aan uw rechterhand

Lies

De Koegelwieck

Ten noorden van Lies ligt de Koegelwieck, de grootste secundaire duinvallei van Terschelling, ontstaan tijdens een grote stuifperiode op het eiland in de 19e eeuw.

Het kent een enorme plantenrijkdom en is daarom een beschermd natuurgebied. Er lopen enkele wandelpaden door het kwetsbare gebied, waardoor u volop kunt genieten van dit mooie stukje Terschelling.

In de winter blijft hier erg veel duinwater staan, waardoor de paden niet toegankelijk meer zijn. Soms staan er zelfs hele stukken aangrenzend bos onder water, waar zelfs de eilander deelnemers aan 'de Terschelling survival' zich in kunnen vergissen!

Oosterend

Europees natuurreservaat Boschplaat

Het oostelijke deel van het eiland wordt gevormd door het unieke natuurreservaat de Boschplaat, met hoge duinen, zandvlaktes, kwelders, moerassen en een bos dat helemaal uit zichzelf is ontstaan: de Berkenvallei.


Sinds 1970 is dit prachtige gebied een Europees natuurreservaat. Er groeien allerlei zeldzame wilde planten en er leven enorme hoeveelheden verschillende vogels. Ook broeden er kolonies van de lepelaar, visdief en verschillende meeuwensoorten.


Om die hun broodnodige rust te gunnen, waken er in het broedseizoen vogelwachters en zijn sommige delen van 15 maart tot 15 augustus afgesloten voor bezoekers.


Ook buiten het broedseizoen zijn er heel veel vogels te zien: vooral wadvogels, die er bij laag water voedsel zoeken. Door Staatsbosbeheer worden regelmatig excursies georganiseerd naar dit bijzondere gebied.

Stuivende duinen Plak van 17

Staatsbosbeheer wil door middel van meer dynamiek en invloed van wind en zee de diversiteit van planten en dieren bevorderen. Tussen paal 16 en paal 20 laten we de duinen daarom weer stuiven, zonder het zand vast te leggen.

Een gevolg is dat de duinenrij breder wordt en op sommige plekken ook hoger: de strakke duinenrij langs het strand is ter plekke veranderd in een gevarieerde duinstrook met uitgestrekte stuifvlaktes en lage en hoge delen.

West aan Zee

Eldorado

Natuurgebied aan de noordzijde van het fietspad Longway ter hoogte van Paal 7. Staatsbosbeheer heeft de begroeiing afgeplagd. De waterplakken zijn hersteld. In dit gebied lopen Galloways en Dartmoor pony's. Ook ziet men hier diverse vogels.

West-Terschelling

Doodemanskisten

Doodemanskisten is een duinmeertje noordelijk van het dorp West Terschelling. Over de naamgeving zijn diverse verhalen bekend. Om te beginnen een sage van een op het kasteel wonende schone prinses die de lijken van schipbreukelingen liet kisten om ze te begraven in de tijdelijk drooggelegde slotgracht van het kasteel.
Samen met het vroegere boswachtershuisje vormt het een fraai en rustig plekje in de bossen. 's winters met sneeuw en ijs is het schilderachtig.

 

Buiten de Kom
West Terschelling

Griltjeplak

Het Griltjeplak is een grote natte duinvallei. Het is een onderdeel van de Noordsvaarder. 

Valleien in de duinen worden aangeduid met de naam "plak".
De eilandernaam Griltje betekent strandplevier. Griltjeplak is dus de vallei van het strandpleviertje.
Dit is een vogel die graag broedt op kale strandvlaktes.  Heel vroeger is het Griltjeplak zo'n strandvlakte geweest. Dit plak is ontstaan toen een nieuwe zeereep  het gebied afsloot van de zee. Nu is het Griltjeplak begroeid en de strandplevier broedt er al lang niet meer. Alleen de naam herinnert nog aan het vogeltje.

Kroonpolders

De naam ' kroonpolders'  doet vermoeden dat het hier om polderlandschap gaat. Niets is minder waar. Het is onderdeel van het natuurgebied De Noordsvaarder en bestaat uit prachtige duinvalleien, heide en rijke vegetatie. 


De duinvaleien zijn veelal nattig waardoor oa de cranberryplant zich er succesvol heeft kunnen verstigen. Soms is de duinvallei er diep genoeg waardoor het water blijft staan er een meertje vormt.


Waarschijnlijk gaat het mooiste wandelpad van Terschelling vanaf het fietspad gaat door deze kroonpolders naar de grote stuifduinen. Eenmaal de stuifduin beklommen wordt u beloond met een prachtig panorama over dit mooie gebied. Lekker aan de zuidkant van het duin in het zonnetje, beschut tegen de wind die veelal vanuit het westen waait, is het goed toeven! En als u zich, 20 meter boven NAP, omdraait en met het hoofd boven het duin naar de Westkant kijkt, ziet u het de mooie Terschellinger kustlijn. Met in de verte Vlieland, en  daartussen de Noordzee met de prachtige branding, welke door de straffe wind kansloos op de Noordergronden uiteenspat...

Noordsvaarder

De Noordsvaarder, een van de mooiste en meest gevarieerde natuurgebieden van Terschelling, omvat de strandvlakte aan de westkant van Terschelling plus het hele duingebied te noorden van het fietspad naar Paal 8.

Het was eerst een losse zandplaat, maar in de negentiende eeuw groeide de Noordsvaarder aan Terschelling vast. Je vindt er vochtige valleien, stuivende duinen en uitgestrekte zandplaten. Er komen diverse zeldzame planten voor, zoals de groenknolorchis, parnassia, knopbies en de vleeskleurige orchis.

Als broedvogels vind je er de kluut, de strandplevier, bontbekplevier, wulp en de bruine en de blauwe kiekendief. De Noordsvaarder is bereikbaar door vanaf West-Terschelling het strand van de Noordsvaarder op te lopen. Er zijn niet veel paden en de paden die er zijn, kunnen in de natte periodes nog wel eens moeilijk begaanbaar zijn.

Tot 1996 fungeerde een deel van het gebied als militair oefenterrein voor de luchtmacht.

Noordzeestrand

Het Noordzeestrand van Terschelling is beroemd vanwege maar 1 ding: De gigantische breedte van het strand is imponerend. Het is soms ook wel een luxeprobleem als je denkt bij het strand te zijn en dan realiseert dat je met de bolderkar nog zeker 500 meter in het mulle zand moet ploeteren voordat je bij de waterkant bent.

Maar dat heeft tot nu toe nog nimmer geleid tot ontmoediging bij onze zomergasten. Deze badgasten, zoals de eilanders zeggen, genieten volop van dit heerlijke strand, waar je nog een lekker plekje kan uitzoeken zonder dat je op de handdoek van de buurman ligt. En het mooie is: het strand is altijd dichtbij, want het eiland zelf is slechts 4 kilometer breed, dus een fileprobleem kennen we niet op Terschelling!

Maar let op: in de winter razen stormen over het eiland en is het er ruig. Dan kan het water onder bepaalde omstandigheden en met de juiste wind (bijv Noordwest 8 of hoger) en springtij tot aan de duinen staan! 500 meter strand is dan geheel verdwenen.

Paal 3

Het Pad naar Paal 3 is een mooi en af en toe smal pad; het voert tussen hoge struiken door en je hoort op een gegeven moment dat er ergens achter die struiken water is maar je ziet het niet.
Pas als je linksaf slaat en het duin op klimt ("de Witte Kop") heb je een geweldig uitzicht.
Je kunt het meertje mooi zien liggen en naar de andere kant zie je kijkend over de vallei Vlieland liggen.

Unesco Wereld Erfgoed Waddenzee

De weg naar Terschelling voert over de Waddenzee, een gebied met een uniek landschap en uitzonderlijke natuur.

Twee keer per etmaal stroomt er vanuit de Noordzee zout zeewater naar binnen, en even zo vaak vallen tijdens laagwater grote delen van het Wad volledig droog. Op deze manier ontstaan er zandplaten, die worden gescheiden door meer of minder diepe geulen. Het woord wad is dan ook afkomstig van het Latijnse woord vadum, dat ‘doorwaadbare plaats’ betekent.

Het ondiepe en relatief warme water van de Waddenzee vormt voor veel planten en dieren een ideaal leefgebied. Zeehonden krijgen er hun jongen, vis zet er zijn kuit af en vogels bereiden zich er voor op hun jaarlijkse trek. Vanwege het bijzondere karakter van dit gebied heeft de Unesco de Waddenzee in juni 2009 op de Werelderfgoedlijst geplaatst.

Van Hunenplak

Het Van Hunenplak is een duinplas met een historie. Bijzondere plantensoorten dreigden bij het opschonen van Doodemanskisten in de jaren vijftig verloren te gaan. Voormalige boswachter Van Hunen wilde deze soorten voor het eiland behouden en liet een lage duinvallei schoonmaken en uitgraven zodat er een nieuw duinmeertje ontstond. Hier bracht hij de zeldzaamheden naar toe. Je kunt hier bijvoorbeeld de Zonnedauw vinden.

Het meertje ligt in het bos aan het fietspad in het verlengde van de Sportlaan (zwembad) richting de Bessenschuur.