Vvv gebouw

Algemene reisvoorwaarden VVV Terschelling

Via onze website www.vvvterschelling.nl kunt u verschillende accommodaties op Terschelling reserveren. VVV Terschelling bemiddelt bij de totstandkoming van de reisovereenkomst tussen u en de logiesverstrekker. De volgende Algemene Reisvoorwaarden zijn van toepassing.

1. Over VVV Terschelling
Via de website www.vvvterschelling.nl van VVV Terschelling kunt u accommodaties op Terschelling reserveren. Maakt u via onze website een boeking, dan zal de logiesverstrekker – de eigenaar of beheerder van het (vakantie)verblijf – de accommodatie ter beschikking stellen. Via de website kunt u gebruik maken van het Terschellings Online Reserveringssysteem. VVV Terschelling bemiddelt daarmee bij de totstandkoming van een reisovereenkomst tussen u en de logiesverstrekker. De logiesverstrekker – de feitelijke aanbieder van de accommodatie of het (vakantie)verblijf – is altijd degene die de door u gereserveerde accommodatie ter beschikking stelt. VVV Terschelling heet voluit “Stichting VVV Terschelling” en is ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel onder nummer 41000387.

Natuurlijk kunt u ons bereiken via onze website www.vvvterschelling.nl. U kunt ons ook vinden via deze gegevens:

VVV Terschelling
Willem Barentszkade 19a
8881 BC West-Terschelling
KvK: Leeuwarden nr. 41000387
BTW-nummer: NL0036.67.170.B.01

E-mail: info@vvvterschelling.nl
Tel: +31(0) 562 443 000

2. Accommodaties op Terschelling
Als u via het boekingssysteem op onze website een reservering maakt voor een vakantie op Terschelling, kunt u kiezen uit verschillende accommodaties zoals hotels, bed & breakfast (B&B), vakantiehuisjes, ingerichte tent, groepsaccommodaties en kamperen.

Hotel

Welke maaltijden zijn inbegrepen?

 • Logies zonder ontbijt: ontbijt is niet inbegrepen;
 • Logies met ontbijt: ontbijt is inbegrepen vanaf de dag na aankomst t/m de vertrekdag;
 • Halfpension: diner op de aankomstdag t/m ontbijt op de vertrekdag
 • Reist u alleen, dan moet u er rekening mee houden dat bij verblijf op een tweepersoons kamer wellicht een toeslag geldt.

Vakantiehuisje
Op de website vindt u vakantiehuisjes op parken en bij particulieren. Ook veel vakantiehuisjes op vakantieparken zijn particulier bezit. Dit betekent dat ze verschillend ingericht kunnen zijn, afwijkend van de foto. De vakantiehuisjes behoren echter tot dezelfde klasse en zijn van gelijke kwaliteit. Bij de gegevens van het vakantiehuisje vindt u ook wat wel en wat niet is inbegrepen en informatie over aankomsttijd, wisseldag, ligging, kortingen e.d.

Groepsaccommodatie
De groepsaccommodaties zijn verschillend van grootte en aanbod. Veelal geschikt voor groepen, zoals: scholen, bedrijfsuitjes e.d. Bij de gegevens van de groepsaccommodatie staat beschreven wat precies geboden wordt en hoeveel het maximaal aantal personen is dat in de groepsaccommodatie kan verblijven.

Kamperen
Het gaat meestal om een kampeerplaats die u kunt boeken, meestal gelegen op een camping. De campings zijn verschillend van grootte en aanbod. Bij de gegevens van de camping staat omschreven welke faciliteiten geboden worden en of er bijvoorbeeld activiteiten worden georganiseerd. Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig voor algemeen gebruik en daarnaast bieden sommige campings sanitaire voorzieningen op de (eigen) kampeerplaats.

Bed & breakfast
Als u kiest voor een bed & breakfast accommodatie, dan kiest u in de meeste gevallen voor een verblijf in het huis van een particulier. Vaak gebruikt u het sanitair gezamenlijk met de eventuele andere gasten dan wel met de eigenaar. Bij deze soort accommodatie heeft u dus veel contact met de logiesverstrekker. Het ontbijt is niet altijd inbegrepen. In de tekst kunt u lezen of de kamer inclusief ontbijt is, of het ontbijt apart (tegen betaling) te bestellen is of dat er geen ontbijt geserveerd wordt. Soms zijn er mogelijkheden om koffie/thee te zetten of is een bijvoorbeeld een (kleine) koelkast aanwezig. Bij de gegevens van de bed & breakfast staat dit omschreven.

3. Huisdieren
Het is niet in alle accommodaties toegestaan om huisdieren mee te nemen. U dient altijd bij de boeking door te geven of u uw huisdier wilt meenemen. Meestal gelden de volgende voorwaarden:

 • U dient zelf voor een mand of kleed te zorgen voor het verblijf van uw huisdier;
 • In een eetzaal (van bijvoorbeeld een hotel) worden geen huisdieren toegelaten;
 • Huisdieren mogen nooit alleen in de accommodatie achtergelaten worden;
 • De meeste gastheren vragen voor het verblijf van uw huisdieren een vergoeding;
 • Als een huisdier wordt toegestaan in de accommodatie geldt vaak een maximum aantal huisdieren, dit wordt omschreven in de tekst van de accommodatie.

4. Informatie op www.vvvterschelling.nl
We doen ons best u juist te informeren, maar het kan voorkomen dat informatie op onze website per ongeluk onjuist is. Foto’s en overige informatie kunnen onbedoeld een onjuist beeld scheppen. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden altijd in uw boekingsbevestiging gemeld.

5. Beoordelingen
Op onze website vindt u beoordelingen (reviews) van andere gasten over de accommodaties. Deze beoordelingen zijn altijd van gasten die zelf ook in de accommodatie verbleven en zijn persoonlijke ervaringen. VVV Terschelling is niet aansprakelijk voor de inhoud van de beoordelingen. Mocht u een beoordeling niet gepast vinden, dan kunt u dit altijd aan ons laten weten. Neemt u contact met ons op via email of telefoon: +31(0) 562 44 3 000.

6. Boeking en uw gegevens
Zodra u via onze website een reservering maakt voor een accommodatie in een bepaalde periode met de daarbij vermelde prijs, is er sprake van een boeking: een reisovereenkomst tussen u en de logiesverstrekker. U ontvangt direct een bevestiging van uw boeking via email. Deze bevestiging is uw boekingsbevestiging. In het boekingsproces vragen we om uw gegevens en die van uw medegasten. We vertrouwen er op dat deze gegevens juist zijn. U bent aansprakelijk voor de verplichtingen die volgen uit de reisovereenkomst, uw (mede)gasten zijn dat ieder voor hun eigen deel. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw persoonsgegevens die u doorgeeft tijdens het boekingsproces verwerken we conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons Privacy Statement. Bij een boeking geven wij uw persoonsgegevens door aan de logiesverstrekker. Wij vragen ook de logiesverstrekker zorgvuldig met inachtneming van de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan.

7. Reissom en overige kosten

De geldende prijzen voor gebruik van de accommodatie of een arrangement worden vermeld op de website. Prijzen kunnen veranderen. De kosten voor toeslagen, opties en extra’s worden in het boekingsproces vermeld.

Indien in een brochure een reissom is gepubliceerd, geldt deze slechts als prijsindicatie. De prijs op de website www.vvvterschelling.nl is de actuele prijs.

Hoewel met de grootste zorg samengesteld draagt de Stichting VVV Terschelling geen verantwoordelijkheid voor foto's, informatie, prijzen en ander voorlichtingsmateriaal, welke op website www.vvvterschelling.nl staan vermeld.

Zij draagt ook geen verantwoordelijkheid voor informatie, prijzen, foto’s op drukwerk, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

De prijs welke aan u wordt bevestigd, nadat de boekingstransactie is voltooid, is de juiste prijs. De Stichting VVV Terschelling heeft het recht om op de tot stand gekomen overeenkomst terug te komen en derhalve deze geheel of deels te wijzigen of te annuleren zonder dat daar wederzijds kosten aan verbonden zijn, mits u hiervan op de hoogte wordt gesteld binnen 3 werkdagen na het tijdstip waarop wij de bevestiging naar u hebben verzonden.

Ook wanneer, door wat voor omstandigheden dan ook, geen contact met u kan worden gelegd, ondanks pogingen via telefoon en e-mail door de Stichting VVV Terschelling, kan de overeenkomst, onder de genoemde voorwaarden, gewijzigd of geannuleerd worden.

In het geval van annulering vanuit het initiatief van de Stichting VVV Terschelling zoals genoemd, zult u de eventuele reeds aanbetaalde boekingskosten geretourneerd krijgen.

Reserveringskosten

De reserveringskosten bedragen max. € 15,00 per reservering, afhankelijk van het accommodatietype.

Toeristenbelasting

De Gemeente Terschelling berekent per overnachting een bedrag aan toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt apart vermeld en betaalt u als onderdeel van de totale reissom aan VVV Terschelling of vooraf of ter plaatse aan de beheerder of eigenaar.

Kortingen

Mogelijke kortingen worden getoond tijdens het boekingsproces. Het is niet mogelijk om kortingen te combineren. In het boekingsproces wordt automatisch één korting geselecteerd, dat is de korting die het meeste voordeel voor u biedt. Als er een lastminute- of vroegboekkorting geldt, wordt er geen andere korting berekend.

8. Betaling

Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom plus de reserveringskosten en eventuele verzekeringskosten, kosten betaalgemak en bijbestelde artikelen.

Indien de reisovereenkomst binnen 9 weken voor aankomst wordt afgesloten, dient de totale overeengekomen reissom plus de reserveringskosten en eventuele verzekeringskosten, kosten betaalgemak en bijbestelde artikelen binnen 1 week te worden voldaan maar dient te allen tijde voor de aankomstdatum te zijn ontvangen door VVV Terschelling.

Restant betaling

Het eventuele restant van de reissom (70%) moet voldaan zijn binnen de termijn die wordt aangegeven op de boekingsbevestiging. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim. U wordt daar door VVV Terschelling namens de logiesverstrekker schriftelijk of per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De logiesverstrekker heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing en wordt het door u al betaalde bedrag verrekend met de verschuldigde annuleringskosten.

9. Geen herroeping – iemand anders in uw plaats?

Nadat u als hoofdboeker of hoofdgast akkoord bent gegaan met deze voorwaarden en de boeking gegevens definitief heeft gemaakt, krijgt u op uw scherm een melding dat de boeking definitief is, daarmee is de overeenkomst via onze website online tot stand gekomen. VVV Terschelling verstuurt direct na de boeking per e-mail een bevestiging naar de hoofdgast. De bevestiging wordt geacht de hoofdboeker te hebben bereikt, wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer hij of zij redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via onze website maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´koop op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op de reisovereenkomst die u via onze site boekt.

In de plaats
U kunt uw boeking wel overdragen aan een ander. Die ander komt dan in uw plaats. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, waaronder de betalingsverplichtingen;
 • Het verzoek dient u 7 dagen voorafgaand aan vertrek in, zodat alle formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt;
 • De betrokken logiesverstrekker geeft zijn akkoord. De betrokken logiesverstrekker kan een vergoeding verlangen voor de eventuele extra kosten verbonden aan de wijziging door de in de plaats stelling.

10. Annuleren
U kunt de reisovereenkomst met de logiesverstrekker annuleren. U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:

(zoals: bungalow, chalet, stacaravan, appartement, ingerichte tent):

 • Bij annuIering geval van vakantiehuizen tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
 • Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom.

In geval van hotelaccommodatie of bed & breakfast of kampeerplaats:

 • Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 15% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de dag van aankomst: 60% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 75% van de huursom;
 • Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom.

Daarnaast bent u de reserveringskosten en de premie van eventuele verzekeringen verschuldigd.

Wordt een reisovereenkomst geannuleerd die voor meerdere gasten is geboekt, dan dienen annuleringskosten voor alle gasten te worden betaald. Bij sommige onderdelen van arrangementen, bijvoorbeeld veerdiensten, (zee)rondvaarten of rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.

Wilt u annuleren?
Dit kan telefonisch of via de email. Als dag van annulering geldt de datum waarop u uw annulering aan ons doorgeeft via email of telefoon. U kunt ons bereiken op: E-mail: info@vvvterschelling.nl, telefoonnummer 0562 - 44 30 00

11. Annuleringsverzekering, Waarborgfonds

U heeft via onze website de mogelijkheid deel te nemen aan het waarborgfonds. De van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden leest u in de bijlage Waarborgfonds Polisvoorwaarden.

12. Uw reisovereenkomst wijzigen
Heeft u een accommodatie geboekt en wilt u in uw reservering wijzigingen aanbrengen? Soms is dat mogelijk.

Let op, aan wijzigingen kunnen kosten verbonden zijn. Wijzigingsverzoeken aan VVV Terschelling worden voorgelegd aan de logiesverstrekker. De logiesverstrekker bepaalt of wijziging mogelijk is. VVV Terschelling laat dat zo snel mogelijk aan u weten. Is wijziging niet mogelijk, dan bepaalt u zelf of u vasthoudt aan uw boeking of deze annuleert. Indien een keuze uitblijft of indien u niet tijdig reageert, wordt de overeenkomst conform de oorspronkelijke boeking uitgevoerd en blijft u de daarvoor verschuldigde kosten verschuldigd. VVV Terschelling rekent een bedrag van € 10,00 voor wijzigingskosten. Natuurlijk kunt u wel altijd annuleren.

13. Wijzigingen door de logiesverstrekker
De logiesverstrekker kan de reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden waardoor van de logiesverstrekker in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij uitvoering kan geven aan de logiesverstrekker. Zodra deze omstandigheden zich voordoen, moet de logiesverstrekker u binnen 48 uur (2 werkdagen) een alternatief gelijkwaardig aanbod voorleggen zonder verdere kosten. Deze verplichting geldt niet indien de oorzaak van de wijziging aan de gast(en) is toe te rekenen.

Het vervangende alternatieve aanbod houdt rekening met:

 • De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • De aard en klasse van de accommodatie;
 • De faciliteiten die de accommodatie verder biedt;
 • De samenstelling van het reisgezelschap;
 • De bij de logiesverstrekker bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken gast(en);
 • Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de gast(en) van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Wanneer u gebruik wil maken van het alternatieve aanbod, laat u dit binnen 3 werkdagen weten aan de logiesverstrekker. Wenst u geen gebruik te maken van het alternatieve aanbod, dan laat u binnen 3 werkdagen weten dat u afziet van het aanbod en de reisovereenkomst ontbindt. VVV Terschelling zal dan het door u betaalde bedrag aan huursom namens de logiesverstrekker terugbetalen, tenzij de logiesverstrekker u zelf terug betaalt.

14. Verplichtingen van de logiesverstrekker
Uw logiesverstrekker is in bezit van alle benodigde vergunningen en heeft de nodige verzekering(en) afgesloten die dekking bieden tegen schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm en ieder ander van buiten komend onheil en tegen wettelijke aansprakelijkheid. Uw logiesverstrekker is verplicht de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de informatie op de website en zoals vermeld in de boekingsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen u en de logiesverstrekker.

Eventuele schade in verband met derving van reisgenot die direct toerekenbaar is aan de logiesverstrekker wegens een tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst, zal de logiesverstrekker vergoeden. Het maximale bedrag aan schadevergoeding waar u de logiesverstrekker aan kunt houden is de door u betaalde huursom. U ontvangt geen schadevergoeding indien de schade niet aan de logiesverstrekker is te wijten, of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. U zelf verantwoordelijk bent voor de ontstane schade;
 2. Onvoorziene omstandigheden voor de logiesverstrekker of een derde die bij de uitvoering van de reisovereenkomst is betrokken;
 3. Overmacht zoals bedoeld in de wet.

15. Beperking aansprakelijkheid
Schade van de logiesverstrekker is altijd beperkt c.q. uitgesloten overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. De logiesverstrekker aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een annuleringskostenverzekering. Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is de aansprakelijkheid van de logiesverstrekker voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de gast beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de logiesverstrekker. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de logiesverstrekker gelden ook ten behoeve van werknemers van de logiesverstrekker, VVV Terschelling en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

16. Uw verplichtingen

U zal de aanwijzingen van de logiesverstrekker tijdens het verblijf in de accommodatie opvolgen. U bent aansprakelijk voor de schade die tijdens uw verblijf aan of in de accommodatie ontstaat. De logiesverstrekker kan een borgsom van u verlangen. Indien u en/of uw (mede)gasten zich misdragen tijdens het verblijf in de accommodatie, kan de logiesverstrekker uw verblijf per direct beëindigen. U blijft verantwoordelijk voor de kosten voor verblijf in de accommodatie en bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van uw wangedrag of dat van uw (mede)gasten. U dient in het bezit te zijn van de juiste bescheiden, waaronder een identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs.

17. Klachten?
U mag rekenen op toepassing van het Nederlandse recht. We vinden het vervelend als u niet tevreden bent. Heeft u klachten over de accommodatie? Laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten aan uw logiesverstrekker, het liefst nog tijdens uw verblijf. De logiesverstrekker zal uw klachten in behandeling nemen en samen met u zoeken naar een geschikte oplossing. Lukt het niet om samen met de logiesverstrekker tot een oplossing te komen, laat het aan ons weten binnen 2 weken na thuiskomst. We proberen dan samen met u een oplossing te bereiken. U kunt uw klacht aan ons laten weten via de website, of via de welkom thuis e-mail die u van ons ontvangt. U kunt ons ook bereiken via Email: info@vvvterschelling.nl, telefoonnummer +31(0) 562 443 000. Heeft u klachten over onze website of het boekingsproces, laat het ons zo snel mogelijk weten. We helpen u graag. U bent daarmee verzekerd van snel antwoord.

De zekerheid van:

VVV Terschelling

Veilig betalen met:

VVV Terschelling

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief