RFXD5749

Terschellinger volksdansen

Terschellinger volksdansen

In de zomer iedere woensdag om 20:00 uur op de Rondte, aan de duinweg in Hoorn.

Prijs: €4,00 (volwassenen), €2,00 (kinderen t/m 11 jaar).
Kan ter plaatse cash betaald worden of met QR-code.

Door de eeuwen heen kwamen Terschellinger zeelieden in buitenlandse havenkroegen in aanraking met de plaatselijke dans- en muziekcultuur. Dat brachten ze mee naar huis. Omdat ze niet alles onthielden ontwikkelde zich uit de bewaarde brokstukken een eilander repertoire, uitgevoerd in een geheel eigen stijl. Een stijl gekenmerkt door spontaniteit en een heel eigen ritmiek, sterk afwijkend van de oude dansen op het vaste land. Terschellingers houden van stampen en een vlot tempo, al is wat dat laatste betreft de speelman uiteraard de bepalende factor. Het repertoire omvat een 32 dansen, waaronder zeer oude. 5 van deze dansen werden alleen op West uitgevoerd. De alleroudste is ongetwijfeld ‘het Wilhelmus’, dit is een echte Terschellinger dans, daterend uit de 17 eeuw. De traditionele dansen werden zonder tussenkomst van dansleraren doorgegeven. Van uniformiteit was geen sprake, evenmin van precisie. Dit geeft wel eens een wat rommelige indruk, maar spontaniteit, vlotheid en fleur vergoeden veel.

Vlak na de tweede wereldoorlog begonnen de moderne dansen de traditionele te verdringen. Toch bleef men op het eiland verlangen naar de oude dansen met de gezellige harmonicamuziek. Toen een paar lieden uit Hoorn in 1947 het initiatief namen om een vereniging op te richten bleek de belangstelling zo groot, dat er binnen een maand al de afdeling Midsland ontstond. Het paste allemaal niet meer in één zaal. Drie jaar later werd daar de afdeling West nog aan toegevoegd. De eerste twee afdelingen zijn nu nog actief. Ze hebben elk een eigen bestuur en een eigen oefenlokaal en geven in het zomerseizoen onafhankelijk van elkaar demonstraties in klederdracht. In het buitenland (vanaf Harlingen) wordt er gezamenlijk opgetreden. De optredens geven de bezoekers een beeld van de danscultuur, de klederdracht en enkele gebruiken van Terschelling.

Vanaf 1971 is er ook een jeugdgroep, waar kinderen tussen de 6 en 18 jaar diezelfde Terschellinger dansen leren. Spelenderwijs en met veel plezier houden de kinderen zo een stukje cultuur in stand.

In de winterperiode worden de gezellige clubavonden gebruikt om de puntjes op de ‘i’ te zetten wat betreft de dansen. Bij sfeervolle harmonicamuziek wordt er de hele avond gedanst en gezongen. Ook worden de traditionele feesten , zoals Sunderum, Burebier en Op è riid gevierd.

De zekerheid van:

VVV Terschelling

Veilig betalen met:

VVV Terschelling

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief