Bezienswaardigheden en Bijzondere plekken
Stryper Dykje

De Stryperdijk is een wierdijk; een aarden dijk die aan de zeezijde bekleed is met groot zeegras. Zeegras vormt onder druk een harde massa en werd daarom gebruikt voor dijkaanleg. De Stryperdijk is verschillende keren doorgebroken. Voor de Stryperdijk lag een groot stuk buitendijks land. Dat werd in 1603 bedijkt. Zo ontstond de Polder het Nieuwland, die ook wel Stryperpolder genoemd wordt. Later werd de zomerdijk daar vervangen door een zwaardere winterdijk. Maar omdat ook deze dijk regelmatig doorbrak, werd de polder in 1688 weer prijsgegeven aan de zee. Het Nieuwland werd toen weer een kwelder. De kerkvoogden van Oost-Terschelling verhuurden het gebied daarna als weiland. Om dit cultuurhistorisch erfgoed voor de toekomst te behouden, is de Stryperdijk in 2013 door Wetterskip Fryslân overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed. In dat jaar is ook het profiel van de Stryperdijk op enkele plaatsen hersteld en is op deze locatie een tableau aangelegd van verschillende vormen van steenbekleding. Ook is een informatiepaneel geplaatst met uitleg over de geschiedenis van de polderdijk en de verschillende soorten steenbekleding. Het paneel werd vrijdagmiddag 9 mei 2014 onthuld door voorzitter Pieter de Haan van de cultuurhistorische vereniging ‘Skylge myn Lântse', voorzitter Bertus Mulder van de Stichting Waterschapserfgoed en dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân.

Contactgegevens

   Adres

   Striep 0

   8892 HJ Striep

   Routebeschrijving


   De zekerheid van:

   VVV Terschelling

   Veilig betalen met:

   VVV Terschelling

   Aanmelden

   Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief