Wapen terschelling

Wapen van Terschelling

Ook het wapen van Terschelling is zeer kleurrijk. Hoe is dit wapen ontstaan en wat is de historie?

Wij volgen de omschrijving van Wikipedia, die het volgende schrijft over het Wapen van Terschelling:

Herkomst
"De oudst bekende beschrijving van het wapen van Terschelling dateert uit de 16e eeuw. Het betreft een kaart getiteld Beschrijvinghe van Schellingerland door Sybrandt Hanssen. Op deze kaart staat het wapen afgebeeld als een zilveren wapen met daarop een groene boom, heraldisch links staat een rode leeuw en heraldisch rechts een blauwe draak.

100 Jaar later werd het wapen gespiegeld afgebeeld op een collectebus uit het dorp Midsland, zij hebben wel dezelfde kleuren. Er is ook een wapen bekend uit 1666 waarop de draak een kop en manen van goud heeft, gelijk aan het wapen van de familie Van der Schelling.

Oosterend heeft in 1596 een zegel gebruikt waarop wel de dieren staan, maar de boom niet, in de 18e eeuw is er juist een zegel gebruikt waarop de dieren ontbraken (Midsland) en Westeinde zou in 1661 een zegel hebben gebruikt waarop de leeuw bovenop de draak staat, zonder boom.

De Fryske Rie foar Heraldiek komt in 1961 met nieuwe historische feiten over het wapen van Terschelling naar voren. Deze komen ook in een artikel door Van Lennep naar voren. Deze publiceert in 1962 een artikel over het wapen en de vlag van Terschelling. Een aantal historische feiten die naar voren komen zijn:

Het wapen van Terschelling is afkomstig van het wapen van de familie Van der Schelling, dit wapen is al sinds de 15e eeuw bekend.
Het oudste bekende lid van deze familie was Tymen van der Scellinc, hij was van 1408 tot 1412 Schepene in Amsterdam.
Op 15e-eeuwse grafzerken stond het wapen afgebeeld met een boom, vergezeld van een draak en een leeuw. De leeuw stond op heraldisch rechts, links voor de kijker.

De familie Schaep voert in de 17e eeuw het wapen, ditmaal zijn de kleuren bekend: het schild is van zilver, de boom van natuurlijke kleur, de leeuw en draak zijn rood.

In de loop der tijden wisselt de draak van kleur, in het wapen van Christyne van der Schelling werd deze beschreven als groen/rood. In een boek over de Schepenen van Amsterdam (de familie heeft er meerdere gehad) is de draak blauw.

Wisselende kleuren
De kleuren van de boom en de leeuw hebben altijd vast gestaan, die van de draak echter niet. Ook stond vast dat de wapens van de familie Van der Schelling en van het eiland verbonden waren. De Fryske Rie bracht in 1963 advies uit naar de gemeente Terschelling om de draak eenkleurig te houden, dit was esthetisch mooier. Er werd een blauwe draak voorgesteld. Dat jaar werd er bij de Hoge Raad van Adel een bezwaarschrift ingediend door H.A. Stiphout uit Amsterdam, deze pleitte voor een tweekleurige draak.

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de vlag van een gemeente is afgeleid van het wapen, in dit geval zou dat betekenen dat de kleur geel van enig belang moet zijn, dit is op de vlag namelijk de op twee na hoogste baan. In het voorstel zijn alleen de vruchten in de boom geel, deze komen alleen op een avondmaalsbeker uit Hoorn, waardoor er geconcludeerd wordt dat er nog een geel vlak geweest moet zijn. Dit zou dan de tweekleurige draak moeten zijn.

Zowel de gemeente als de Hoge Raad van Adel hebben dit pleidooi genegeerd, hierdoor is het nieuwe wapen verleend met alleen de gele vruchten.

Nieuw Wapen
Het eerste door de Hoge Raad van Adel toegekende wapen van Terschelling had het volgende op 26 juni 1816 toegekende beschrijving:

'Van lazuur (blauw) beladen met een boom, aan welks regterzijde een zeemonster en aan welks linkerzijde een hond is opstaande, alles van goud.'

Op 27 september 1963 kreeg Terschelling een nieuw wapen, met de volgende beschrijving:

"In zilver een gebladerde boom van sinopel, bevrucht van goud, geplant op een grond, eveneens van sinopel en vergezeld rechts van een klimmende leeuw van keel, links van een klimmende draak van azuur, welke beide de stam van de boom met beide klauwen omklemmen. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Het nieuwe wapen van Terschelling is van zilver met daarop een groene boom, met gouden vruchten. De boom staat op een eveneens groene bodem. Aan de, voor de kijker, linker zijde staat een rode klimmende leeuw. Aan de andere kant van de boom staat een blauwe klimmende draak. Beide dieren houden de boom met hun klauwen vast. Het schild wordt gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren met daartussen 2 parels.

(met dank aan bron Wikipedia)

De zekerheid van:

VVV Terschelling

Veilig betalen met:

VVV Terschelling

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief